Cyborg 009 (1968)

Writing:
  • Shotaro Ishinomori
Seasons: 1 2
themoviedb icon 0.0/10
  • Release Date: 1968-04-05
  • Views: 56
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 30
Watchlist Favorite

Jōji Yanami

Professor Gilmore

Hiroshi Masuoka

Geronimo Junior

Ichirō Nagai

Chan Chanko

Machiko Soga

Great Briten

Fuyumi Shiraishi

Ivan Whiskey

Katsuji Mori

Joe Shimamura

Hiroshi Ohtake

Albert Heinrich
Write one

Sorry, no results found.